BOLAGEN I TCG

Här finns människorna och kompetensen som du behöver.

Trainpool

Trainpool förser Sveriges järnvägar med välutbildad, erfaren och skicklig personal. Vi utför allt från omfattande och komplexa uppdrag, till kortare bemanningsinsatser och utbildningar. Oavsett var i landet det gäller och hur snabbt du behöver oss, ser vi till att utföra uppdraget så som du önskar. I vårt utbud ingår kompetent växlingspersonal, tågförare, handledare och instruktörer.

SJ,MTR Nordic och Green Cargo är exempel på aktörer som anlitar oss idag.

Läs gärna mer om vad vi erbjuder via länken.

○ Kompentens med kort varsel.
○ Trygga ersättare vid ledighet.
○ Vi planerar – du utvecklar nya affärer.
○ Vi utbildar och vidareutbildar.

Till Trainpool
En bild som visar en vy inuti ett tåg.

Trainpool

Trainpool bemannar Sveriges järnvägar med välutbildad, erfaren och skicklig personal. Vi utför allt från omfattande och komplexa uppdrag, till kortare bemanningsinsatser och utbildningar. Oavsett var i landet det gäller och hur snabbt du behöver oss, ser vi till att utföra uppdraget så som du önskar.

I vårt bemanningsutbud ingår kompetent växlingspersonal, bangårdspersonal, tågförare, handledare och instruktörer. SJ, MTR Nordic och DB Cargo är exempel på aktörer som anlitar oss idag.

Läs gärna mer om vad vi erbjuder via länken.

Till Trainpool
En bild på en TCC-anställd man.

TCC

TCC, kort för Transport Competence Center, erbjuder kvalificerade utbildningar inom järnvägssektorn. Utbildningsinnehållet inkluderar allt från YH-utbildningar för exempelvis lokförare och bantekniker, till utbildningar för dig som vill läsa vidare, önskar kompletterande kunskap, vill lära dig urvalstester, lastsäkringar eller specialkompetens inom järnvägens regelverk.

Idag har TCC kontor och utbildningar över hela Sverige och vi ärstolta över det faktum att två tredjedelar av dagens lokförare i Sverige är utbildade hos TCC.

○ Grund- och repetitionsutbildningar samt fortbildningar.
○ Förarbevis och kompletterande intyg.
○ Förare – spärrfärd och tågfärd.
○ Lastsäkringar, funktionskontroller och -beskrivningar.
○ Spetskompetens inom järnvägens regelverk.

Till TCC

ECG

ECG, kort för Economy Competence Group, är vår ekonomitjänst. Tack vare att ECG är utvecklat för TCG, koncernens bolag och våra kunder, finns en stor förståelse och kunskap för järnvägssektorn – men vi åtar oss uppdrag inom alla branscher.

○ Bokföring.
○ Ekonomisk rådgivning.
○ Budgetering.
○ Lönehantering.
○ Skatteplanering.

Till ECG
En kvinna som jobbar med ekonomi.